نویسنده = ادیبی، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم

دوره 13، شماره 47، زمستان 1397، صفحه 17-26

رضا باقریان سرارودی؛ پیمان ادیبی؛ کریم عسکری؛ حسن مولوی؛ مرضیه سادات سجادی نژاد؛ فاطمه زرگر