نویسنده = سرافراز، مهدی رضا
تعداد مقالات: 1
1. تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 1-16

زینب قائم پور؛ مرضیه اسماعیلیان؛ مهدی رضا سرافراز