نویسنده = غلامعلی لواسانی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 37-46

فاطمه قره باغی؛ محمدعلی بشارت؛ رضا رستمی؛ مسعود غلامعلی لواسانی