نویسنده = پویامنش، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار اولیه براساس الگوهای ارتباط والد- فرزند و سبک‌های دلبستگی

دوره 13، شماره 50، زمستان 1397، صفحه 17-26

عاطفه خراسانی زاده؛ طاهره رنجبری پور؛ حمید پورشریفی؛ فریبرز باقری؛ جعفر پویامنش