نویسنده = صیرفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک)

دوره 14، شماره 51، بهار 1398، صفحه 47-56

لیلا شامکوئیان؛ محمدرضا صیرفی؛ فرح لطقی کاشانی؛ حسن احدی؛ هدی کاوسی