نویسنده = سیدعلی محمد موسوی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارآمدی، استرس ادراک شده و جهت گیری به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 57-66

هاله صناعی؛ سیدعلی محمد موسوی؛ علیرضا مرادی؛ هادی پرهون؛ سولماز صناعی