نویسنده = طلیقی، انسیه
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران قلبی- عروقی

دوره 11، شماره 42، زمستان 1395، صفحه 7-16

عبداله امیدی؛ جواد مومنی؛ فریبا رایگان؛ حسین اکبری؛ انسیه طلیقی