نویسنده = مقدم زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی هیجانی و نشخوار خشم

دوره 11، شماره 41، پاییز 1395، صفحه 17-26

محمد علی بشارت؛ الهه حافظی؛ علی مقدم زاده