نویسنده = محمودعلیلو، مجید
تعداد مقالات: 1
1. نقش سیستم های مغزی – رفتاری و تجربیات استرس زا در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 77-86

زهرا یوسفی کله خانه؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ مجید محمودعلیلو