نویسنده = فلاحت پیشه، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نقش الگوهای تعاملی و رفتارهای مراقبتی در پیش بینی تعهد زناشویی

دوره 12، شماره 44، بهار 1396، صفحه 27-36

مریم ملک آسا؛ پریسا سادات سید موسوی؛ منصوره السادات صادقی؛ مریم فلاحت پیشه