نویسنده = بختیارپور، سعید
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ی رضایت زناشویی و رضایت جنسی با سلامت روان زوجین

دوره 11، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 37-46

فخری طلایی زاده؛ سعید بختیارپور